INTEREX artıq fəaliyyətə başladı

Əsas məqsədi ölkə daxilində və xaricində sürətli yükdaşımalarını həyata keçirtmək olan INTEREX artıq fəaliyyətə başladı.